MMPI-2 en psychofarmacologische behandeling


MMPI-2 en psychofarmacologische behandeling: een verbeterde indicatiestelling voor praten en pillen

Scroll naar beneden om u aan te melden

Programma

Vrijdag 31 augustus 2012

Docent: Prof. Dr. Jan Derksen

 Vooraf ontvangen de cursisten een artikel van de auteur over dit thema. Voorts ontvangen ze de slides en een psychofarmaca checklist voor praktisch gebruik.

 

9.30 — 9.35 uur: begintoets waarmee het kennisniveau wordt vastgesteld.

Deze toets gaat over elementaire farmacologie (absoptie, distributie, metabolisme, excretie, halfwaarde etc), over neurobiologie (zenuwcel, synapsen, receptoren), over diverse type farmaca (tca’s, ssri’s, mood stabilizers, antipsychotica) en over de MMPI-2.

9.35 — 11.15 uur: elementaire neurobiologie, uitleg over de zes klassieke neurotransmitters in relatie tot het meetniveau en de meetpretentie van de MMPI-2. Wat hebben deze psychologische test en psychofarmaca met elkaar te maken?

In dit onderdeel komt de anatomische, fysiologische en neurochemische achtergrond van het zenuwstelsel aan de orde. De aandacht voor de neurotransmitters gaat samen met die waarbij de psychofarmaca aangrijpen en de rol die de MMPI-2 als psychologische test hierin kan spelen. Er wordt een model behandeld waarin de MMPI-2 behulpzaam is bij de indicatiestelling voor een combinatiebehandeling (psychologische behandeling en psychofamacologische behandeling).

11.30 — 12.30 uur: Diverse type stemmingsstoornissen zoals die met behulp van de MMPI-2 worden gemeten, worden in verband gebracht met zin en onzin van het toevoegen van psychofarmaca aan de psychologische behandeling.

De geschiedenis en de ontwikkeling van antidepressieve medicatie komt in dit onderdeel aan de orde, voorts de theorieŽn over het werkingsmechanisme in relatie tot de MMPI-2 profielen behandeld. Diverse ssri’s en snri’s worden gekoppeld aan verschillende MMPI-2 profielen. Veel klinische praktijkvoorbeelden worden hier gegeven. MMPI-2 profielen van de patiŽnten van de cursisten worden hier gebruikt om tot suggesties te komen.

 12.30 — 13.30 uur: lunch (inbegrepen)

 13.30 — 16.15 uur: Diverse typen angststoornissen zoals die op de MMPI-2 worden gemeten worden in verband gebracht met zin en onzin van het toevoegen van psychofarmaca aan de psychologische behandeling. De plaats en functie van benzodiazepines komen hierbij uitgebreid aan de orde, wederom in relatie tot er bij passende MMPI-2 profielen.

15.30 — 17.30 uur: Indicatiestelling voor medicamenteuze steun bij een psychotisch proces, bij een instabiele stemming en bij pijnklachten.

Hier worden recente antipsychotica in relatie gebracht tot diverse schalen van de MMPI-2 en beslissingen al dan niet medicatie toe te voegen aan de psychologische behandeling.  De belangrijkste recente middelen passeren de revue en uitleg over de bijwerkingen wordt gegeven. Stemmingsstabilisatoren en pijnmedicatie komen eveneens in relatie tot MMPI-2 profielen aan bod. Weerom kunnen cursisten hun profielen inbrengen.

17.30 — 17.35: slottoets. Het behalen van de slottoets geeft recht op het certificaat

In de toets komen vergelijkbare onderwerpen aan bod als in de begintoets. Het slagen voor de toets is voorwaarde voor het certificaat.

Praktisch
Datum/lokatie: vrijdag 31 augustus 2012. 9.30-17.35, Concert en Congresgebouw De Vereeniging, Nijmegen. Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Kosten: EUR 295 inclusief lunch (exclusief btw). Annuleren (EUR 50 ex btw) tot 14 dagen voor de bijeenkomst, schriftelijk.

Docent: Prof. Dr. Jan Derksen

Accreditering wordt aangevraagd bij: NIP/LVE, FGzP

Nadat U heeft ingeschreven ontvangt u een bevestiging

 

Inschrijven
Vult U a.u.b. onderstaande velden in:
Organisatie/Bedrijf
Achternaam
Voorletter(s)/Geslacht man vrouw
Titulatuur
E-mailadres
Big registratienummervereist voor eventuele accreditering
CORRESPONDENTIE:
Adres
Postcode / Plaats  
Telefoon
Land
FACTUUR: Invullen indien afwijkend van bovenstaande
Adres
Postcode / Plaats  
Referentie
Evt.: BTW-nummer

E-mail mij een kopie van dit formulier. (vereist geldig e-mail adres)
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en stem er mee in.T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics